Kampanjan tavoitteet lyhyesti

Tavoite #1

Suomen maanpuolustuskyvyn sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen turvaaminen.

Tavoite #2

Reserviläisten, metsästäjien ja muiden aseenomistajien mahdollisuus ylläpitää ja kehittää harrastustaan myös tulevaisuudessa.

Tavoite #3

Aseenomistajien oikeuksien puolustaminen.

Allekirjoita adressi tästä!

Uutisia

Lausuntoja

 • Puolustusministeriö korostaa, että EU komission suunnittelema asedirektiivin muutos (91/477/ETY), joka kieltäisi reserviläisaseiden käytön, heikentäisi merkittävällä tavalla mahdollisuuksia kehittää reservimme osaamista. Tällä olisi suora vaikutus Suomen puolustuskykyyn.

  Lisää lausuntoja

  11.11.2015 Puolustusministeriö, asiantuntijalausunto

 • Komission esittämiä toimenpiteitä kansalaisten suojelemiseksi ja laittoman asekaupan estämiseksi ei voida pitää oikeasuhtaisina, mikäli ne kohdistuvat lähinnä laillisiin aseisiin.

  5.11.2015 Jussi Halla-aho, asiantuntijalausunto

 • MPK esittää, että asedirektiivin muutosta ei toteutettaisi. Jos se tulee kuitenkin voimaan, niin esitetään, että Suomi vaatii itselleen kansallisen erivapauden asedirektiivin tulkintojen sekä käyttöönoton kannalta perusteena muutoksen vaikutukset Suomen sotilaalliseen maanpuolustukseen.

  10.11.2015 Pertti Laatikainen, MPK, asiantuntijalausunto

 • Edellä sanottuun nojaten Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto eivät pidä tarpeellisena eivätkä toivottavana itselataavien kertatuliaseiden tai suurikapasiteettisten lippaiden hankkimista ja hallussapitoa koskevia lisärajoituksia.

  10.11.2015 Reserviläisliitto ja Reserviupseeriliitto, asiantuntijalausunto

 • Asedirektiivin muutokset lähtevät eri tavoitteista ja pahimmillaan haittaisi sekä kansallisen järjestelmämme toimivuutta että harrastuslajeja. Asedirektiivillä voidaan vaikuttaa merkittävästi lailliseen toimintaan, mutta se on väärä työkalu terrorismin, kansainvälisen rikollisuuden tai radikalisoitumisen vastustamisessa

  10.11.2015 Suomen Metsästäjäliitto, asiantuntijalausunto

 • Suomen riistakeskus toteaa, että rajoituksilla olisi toteutuessaan erittäin merkittäviä vaikutuksia ampuma-aseiden hankkimiseen ja hallussapitoon sekä ampumaharrastuksen eri muotoihin Suomessa. Vaikutukset olisivat todennäköisesti erittäin merkittäviä myös metsästyksessä – –

  10.11.2015 Suomen riistakeskus, asiantuntijalausunto

 • Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa ja EU:n pitkänä rajalinjana Venäjään olisi outoa antaa signaali suomalaisen reserviläisharjoitteluna alasajosta.

  12.11.2015 Suomen asehistoriallinen seura, asiantuntijalausunto

 • Edellä mainituista syistä Ampumaurheiluliitto suhtautuu erittäin torjuvasti siihen, että laillisten ja hyvämaineisten aseluvanhaltioiden harrastusta säänneltäisiin nykyisestään ja mahdollisesti osittain jopa kiellettäisiin.

  12.11.2015 Suomen Ampumaurheiluliitto, asiantuntijalausunto

 • Maanpuolustukselle aiheutuvan haitan lisäksi itselataavien aseiden mahdollinen kieltäminen yksityishenkilöiltä haittaisi merkittävästi myös metsästystä sekä urheiluammuntaa (ml olympialaiset).

  12.11.2015 Ampumaharrastusfoorumi, asiantuntijalausunto

 • Nyt esitetyt toimenpiteet eivät millään lailla vaikuta väkivallantekoihin tai terroristien tekemiin toimiin, sillä eivät nuo ole ennenkään noudattaneet ei liioin lakeja, kuin direktiivejäkään.

  13.11.2015 Asehistorian Liitto, asiantuntijalausunto

 • EU tähtää väärään maaliin, kun se vaikeuttaa lainkuuliaisten metsästäjien, ampumaurheilun harrastajien ja reserviläisten harrastusmahdollisuuksia. Toimenpiteet on suunnattava laittomien, ei laillisten aseiden rajoittamiseen.

  21.11.2015 Suomen Metsästäjäliitto, kannanotto

 • Reserviläisjärjestöjen ampumatoiminnassa noudatetaan tarkkoja turvallisuusperiaatteita. Ehdotetuilla muutoksilla ei siksi saavutetakaan mitään parannuksia aseturvallisuuteen mutta haitat olisivat erittäin suuret.

  Lisää lausuntoja

  10.11.2015 Reserviläisurheiluliitto, asiantuntijalausunto

 • Pääesikunta katsoo kuitenkin, että toimintatavaltaan itselataavien kertatuliaseiden kieltäminen tai luvansaannin rajoittaminen vain poikkeustapauksiin vaikuttaisi merkittävästi vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja tätä kautta myös maanpuolustustahtoon.

  Lisää lausuntoja

  11.11.2015 Pääesikunta, asiantuntijalausunto

Maanpuolustuksen puolesta